U.S. Embassy Baku / ABŞ-ınAzərbaycandakıSəfirliyi

U.S. Embassy Baku / ABŞ-ınAzərbaycandakıSəfirliyi 

A9uuguusntu 1f3s02fgoi909  · 

GəncAzərbaycanlıvokalçıTeymurKazımovuKlivlenddəkeçirilənbeynəlxalqmüsabiqədə “Qran-Pri” mükafatınalayiqgörülməsimünasibətiilətəbrikedirik! TeymurKazımov “Klivlendmədəniyyətbağları”ndakeçirilmiş “The Stars od Summer” VokalçılarınvəPianoçuların II BeynəlxalqMüsabiqə-Festivalındaiştirakedibvə “Akademikvokal” nominasiyasındaQran-Primükafatınıqazanıb.

***************************************************

Congratulations to young Azerbaijani vocalist TeymurKazimov for winning a prize at the Stars of Summer International Festival-Competition of Vocalists and Pianists in Cleveland. The musician was also named best” Academic Vocal” nomination and won the Grand Prix!

Leave a comment